FANDOM


Patrôl Pawennau is the Welsh-dubbed version of PAW Patrol. It is aired on S4C.

Episodes


Season 1

# Original title Welsh title
Title Translation
1A Pups Make a Splash Gwaith Gwlyb i Gwn
1B Pups Fall Festival Gwyl yr Hydref
2A Pups Save the Sea Turtles Gofalwyr Blewog
2B Pups and the Very Big Baby Y Babi Mawr Mawr
3A Pups and the Kitty-tastrophe Y Gath Golledig
3B Pups Save a Train Achub y Trên
4A Pup Pup Boogie Bow Wow Bwgi
4B Pups in a Fog Cwn yn y Niwl
5A Pup Pup Goose Gwylio'r Gwyddau
5B Pup Pup and Away Pawenlu Fyny Fry
6A Pups on Ice Gwaith Gaeafol
6B Pups and the Snow Monster Y Bwgan Eira
7A Pups Save the Circus Achub y Syrcas
7B Pup A Doodle Do Cwn-a-dwdl-dw
8A Pups Pit Crew Achub ar Wib
8B Pups Fight Fire Cwn ar Dân
9A Pups Save the Treats Achub Petha Da
9B Pups Get a Lift Cwn a'r Gadair Godi
10 Pups and the Ghost Pirate
title unavailable
11 Pups Save Christmas Achub y Nadolig
12A Pups Get a Rubble Ar Drywydd Twrchyn
12B Pups Save a Walrus Achub Walrws
13A Pups Save the Bunnies Cwn yn Achub Cwningod
13B Pup-tacular Cwn-hygoel
14A Pups Save the Bay Cwn yn Achub y Bae
14B Pups Save a Goodway Cwn yn Achub Prifardd
15A Pups Save a Hoedown Cwn yn Achub Twmpath
15B Pups Save Alex Aled yn Helpu Achub
16A Pups Save a School Day Achub Sgrepan Aled
16B Pups Turn on the Lights Cwn yn Rhoi Goleuni
17A Pups Save a Pool Day Mewn Twll yn y Pwll
17B Circus Pup-formers Cwn yn y Syrcas
18 Pups Save the Easter Egg Hunt
title unavailable
19A Pups Save a Super Pup Achub y Ci Arwrol
19B Pups Save Ryder's Robot Achub y Robo-gi
20A Pups Go All Monkey Achub y Mwnci
20B Pups Save a Hoot Cwn a'r Gwdihw
21A Pups Save a Bat Achub Ystlum
21B Pups Save a Toof Dant Rhydd
22A Pups Save the Camping Trip Achub y Gwyliau Gwersylla
22B Pups and the Trouble with Turtles Crwbanod
23A Pups and the Beanstalk Coeden Ffa
23B Pups Save the Turbots Cimychiaid
24A Pups and the Lighthouse Boogie Bwgi'r Goleudy
24B Pups Save Ryder Cwn yn Achub Gwil
25A Pups Great Race
title unavailable
25B Pups Take the Cake Cwn a'r Gacen
26 Pups and the Pirate Treasure Trysor y Môr-ladron Treasure and Pirates

Notes

  • Patrôl Pawennau literally means "paw patrol".